Uitkering gekort

Heeft de gemeente een besluit genomen dat uw uitkering (tijdelijk) gekort is? U kunt in dat geval in bezwaar bij de gemeente tegen deze gekorte uitkering. Een uitkering mag niet zonder reden gekort worden. Er moet altijd een reden achter zitten. Er zijn verschillende redenen waarom uw uitkering gekort kan worden. Een uitkering kan bijvoorbeeld gekort worden als u inkomsten hebt naast uw uitkering of als u de inlichtingenplicht geschonden hebt inzake uw inkomsten. De uitkering wordt meestal 1 tot 3 maanden verlaagd met 100%. Als u geen gebruikmaakt van re-integratiemiddelen wordt uw uitkering voor 2 maanden met 100% verlaagd, als u geen algemeen geaccepteerde arbeid verkrijgt wordt uw uitkering voor 1 maand met 100% verlaagd en als u onvoldoende gebruikgemaakt hebt van een aangeboden voorziening wordt uw uitkering voor 2 maanden met 100% verlaagd. Bij niet nakoming van uw arbeidsverplichtingen wordt uw uitkering voor 1 maand met 100% verlaagd en bij het onvoldoende meewerken aan trajecten om uw kansen te vergroten op de arbeidsmarkt wordt uw uitkering voor 1 maand met 100% verlaagd.

Bezwaarschrift

Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeente waarin uw uitkering gekort is, dan kunt u bezwaar indienen bij de gemeente tegen de uitkering die gekort is. De termijn om bezwaar te maken is meestal 6 weken. Dient u te laat uw bezwaarschrift in, dan bent u niet-ontvankelijk. Dat wil zeggen dat u het besluit niet meer kunt aanvechten.

Komt u door het besluit van de gemeente in financiƫle nood, dan kan een spoedprocedure een uitweg bieden. Dan kan een voorlopige voorziening worden opgestart bij de rechtbank. De rechtbank neemt een voorlopige beslissing bij een spoedeisend belang. Dat kan betekenen dat u gedurende de bezwaarprocedure wel recht hebt op bijstand in de vorm van een voorschot. Maar als uw bezwaar ongegrond wordt verklaard, dan moet u dit voorschot weer terugbetalen aan de gemeente.

Bent u het niet eens met de beslissing op bezwaar van de gemeente? Als uw uitkering gekort is, staat ook een beroep open bij de rechtbank. De wijze van het indienen van het beroepschrift is beschreven in de beslissing op bezwaar.

Pro deo