Langdurig ziek of arbeidsongeschikt?

Iedereen wordt wel eens ziek. Over het algemeen is dit niks om je zorgen over te maken en kun je na een week tot twee weken weer aan de slag op werk. In ernstige gevallen lukt dit niet en is een werknemer langer uit de roulatie. Dit kan er voor zorgen dat iemand arbeidsongeschikt wordt. Maar wie bepaalt dit en hoe gaat dit verder in zijn werk? Wij vertellen het je graag.

Wanneer ben je arbeidsongeschikt?

In principe ben je arbeidsongeschikt als zowel de werknemer als de werkgever het hier over eens zijn. Tegen het einde van het tweede ziektejaar wordt dit bepaald. In de meeste gevallen komt hier ook een bedrijfsarts bij kijken. Hij of zij kijkt dan goed naar de situatie van de werkgever en meet de verrichte arbeid van de voorgaande periode. Hierna stellen zij vast wat de huidige gezondheid is van de werknemer en of het slim is om nog te gaan werken of niet.

Re-integreren

Als een werknemer weer aan de slag kan begint het re-integratietraject. In dit traject wordt de werknemer begeleid tot het langzaam terugkeren op werk. Het kan zo zijn dat dit bij hetzelfde bedrijf is met dezelfde functie, maar het kan ook een aangepaste functie zijn of zelf bij een totaal ander bedrijf. Dit gaat allemaal in overleg met de werknemer, werkgever en de bedrijfsarts.

Uitkering

In het geval dat iemand arbeidsongeschikt wordt verklaard, krijgt hij of zij een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het UWV dient dan eerst de verdiencapaciteit vast te stellen, waarna op basis daarvan de uitkering kan worden berekend. Hierbij kun je een IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) uitkering krijgen, wat bedoeld is voor mensen zonder kans op herstel. Of je krijgt een WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten) uitkering, waarbij iemand tijdelijk arbeidsongeschikt is. De hoogte van de uitkering hangt ook af van de mate waarin iemand arbeidsongeschikt is.